تنها شرکت دارای مجوز اعتبارسنجی در ایران

تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران

شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه بانک‌های کشور و برخی از شرکت‌های بزرگ بیمه و لیزینگ در آبان ماه 1385 بصورت سهامی خاص و به عنوان تنها نهاد دارای مجوز اعتبارسنجی تاسیس شده است.
این شرکت بر اساس آیین نامه نظام سنجش اعتبار ، سامانه ملی اعتبارسنجی را در نظام بانکی و اعتباری کشور عملیاتی نموده و در حال حاضر با تجمیع اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، گمرک، بانکها، موسسات مالی و اعتباری و... خدمات گزارشگری اعتباری و اعتبارسنجی (رتبه اعتباری) در خصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را به متقاضیان ارائه می‌نماید.
رسالت اصلی شرکت به عنوان شرکت سنجش اعتبار (Credit Bureau)، بهبود مدیریت ریسک سیستم اعتباری کشور از طریق ارائه خدمات رتبه‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی به آنها می‌باشد. استفاده از خدمات شرکت موجب خواهد شد تا اشخاص اعتباردهنده از وضعيت کنونی و سابقه اعتباری مشتریان خود مطلع شده و آنها را قادر می‌سازد تا تصمیمات اعتباری خود را بصورت علمی، با ریسک کمتر، هزینه پایین‌تر و در زمان سریعتری اتخاذ نمایند.